ניהול
התפעול

•תכנון תהליכים עסקיים (BPR)

•רכש מיקור והצטיידות

•תכנון תהליכי השקת / פיתוח מוצר חדש (NPI/NPD)

•תכנון ייצור וזימון היצור במשאבים מוגבלים (finite capacity scheduling)

•מצוינות תפעולית ושיפור ביצועים (OX)

•מצוינות בשירות (CX)

•מצוינות בתפעול מערכי מכירה (SX)

•מיקור חוץ -  Contracted Manufacturing(OEM, ODM)

•מיצוי קיבולות ותשתיות קיימות: שיפור נצילות, תפוקות, ביצועים  ויעילות ציוד כוללת (OEE)

•בחינת וגיבוש מודל תפעולי תואם לאסטרטגיה עיסקית

•מדדי בצוע ובקרה (KPI)

צור קשר

____