תכנון פונקציונלי
ופתרונות אוטומציה

•תכנון תוכניות אב למפעלים ומרכזים לוגיסטיים

•תכנון קונספטואלי – העמדה, תחבורה, תנועת חומר, תהליכי עבודה

•תכנון פונקציונאלי – פתרונות אחסון , שינוע , ליקוט והעמסה, תוך חשיפת הלקוח למגוון פתרונות רלוונטים לצרכים הייחודיים לו

•גיבוש תוכנית עסקית לאישור השקעות הוניות וניתוחי כדאיות כלכלית

•ניתוח השוואה ובחירת טכנולוגיות ציוד ( (MHE- ממוכן/ידני/אוטומטי

•תכנון מפורט למערכות אחסנה ושינוע – פיזי ותהליכי מידע, הכנת מפרטים בינ"ל, ניהול בחירת ספקים, אישורי הנדסה, פיקוח ייצור והקמה, הגדרת ובצוע בדיקות קבלה, ramp up, מסירה.

•ניתוח, בחינת כדאיות, תכנון ויישום של פתרונות אוטומטיים

•איפיון מערכות הבקרה והניהול הלוגיסטיות באתר : MFC, WCS, WMS

•תכנון וליווי המעבר לאתר החדש

•התאמה על פי כדאיות עבור:

•מסחר אלקטרוני

•אחסון והפצה

•מרכזי הכנת הזמנות

•תעשייה

צור קשר

____