מודלים אנליטיים
וסימולציה

•עיצוב מערכות תומכות החלטה ייעודיות (DSS), בשימוש בכלים המתקדמים בעולם, לרבות:

•Arena 

•Supply Chain Guru

•QLIKVIEV

•SIMATIC IT PREACTOR APS

•NETSTOCK

•ניתוח כדאיות כלכלית והערכת התרומה מיישום תהליכים ושיפור שיטות

•אופטימיזציית מלאי - מדיניות וכלים

•אופטימיזציית פריסת תשתיות - מפעלים, מרכזי הפצה ו hubs

• אופימיזציית קיבולות ותשתיות ייצור

•תכנון ועיצוב מערכות BI/BA, לווי ארכיטקטורה, לווי יישום ומבחני קבלה

•ניתוח ביצועים, מדידה ובקרה

צור קשר

____